หน้าแรก > บริการชุมชน
        องค์กรของเรา
        พบกลุ่มออนไลน์
        บริการผู้เรียน
        บริการชุมชน
        ชุมชนศิษย์เก่า
        โลกแห่งการเรียนรู้
        ประกันคุณภาพ

คู่มือสำหรับประชาชน:หลักฐานทางการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2326 download

คู่มือสำหรับประชาชน:การขอเทียบโอนผลการเรียนเข้าสู่หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2220 download

คู่มือสำหรับประชาชน:การขอจบการศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2181 download

คู่มือสำหรับประชาชน:การรับสมัครนักศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบและการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2366 download

เข้าสู่ระบบ E-learning

            


บริการชุมชน

1.) 1

2...


2.) รับสมัครผู้เรียน ดนตรีไทย

กศน.เขตราษฎร์บูรณะ เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตรวิชาชีพ วิชาดนตรีไทย ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2554 เริ่มเรียน วันที่ 21 พฤษภาคม 2554 ถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2554 สนใจติดต่อสอบถาม และสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ กศน. เขตราษฎร์บูรณะ โทร. 02-4281851-9 และที่ ครูอาริยาภรณ์ วงศ์ศฤงคาร โทร. 089-528-1851...


3.) รับสมัครเรียน

รับสมัครเรียน ภาคเรียนที่ 1 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 30 เมษายน ทุกปี ภาคเรียนที่ 2 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ตุลาคม ทุกปี ระดับที่เปิดสอน -ประถมศึกษา(ป.6) -มัธยมศึกษาตอนต้น(ม.3) -มัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) คุณสมบัติของผู้สมัคร 1. มีสัญชาติไทย และมีอายุ 15 ปีบริบูรณ์ 2. ผู้สมัครระดับประถมศึกษา(ป.6) ไม่จำกัดความรู้พื้นฐาน 3. ผู้สมัครระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.3) ต้องจ...


4.) รับสมัครผู้เรียน นวดแผนไทย

กศน.เขตราษฎร์บูรณะ เปิดสอนวิชาชีพระยะสั้น วิชาการนวดแบบเชลยศักดิ์ ณ ศูนย์การเรียนชุมชนวัดสน สนใจติดต่อสอบถามและสมัครได้ที่ ศูนย์การเรียนชุมชนวัดสน ถนนสุขสวัสดิ์ ซอย 35 หรือ โทร.02-4642203 อ.อนันต์ มากศรี และ อ.สุรชัย ดิถีเพ็ง...

ชื่อ Login :
รหัสผ่าน :
 Log out คลิ๊กที่นี่

                      
   
Visit : 521087  
Online : 3  
Home  |   About Us   |   Webboard   |   Contact Us   :  ksnrajburana.com@All Rights Resered