หน้าแรก
        องค์กรของเรา
        พบกลุ่มออนไลน์
        บริการผู้เรียน
        บริการชุมชน
        ชุมชนศิษย์เก่า
        โลกแห่งการเรียนรู้
        ประกันคุณภาพ

คู่มือสำหรับประชาชน:หลักฐานทางการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2331 download

คู่มือสำหรับประชาชน:การขอเทียบโอนผลการเรียนเข้าสู่หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2226 download

คู่มือสำหรับประชาชน:การขอจบการศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2186 download

คู่มือสำหรับประชาชน:การรับสมัครนักศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบและการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2372 download

เข้าสู่ระบบ E-learning

            


ภูมิปัญญาท้องถิ่น แขวงราษฎร์บูรณะ

แหล่งการเรียนรู้ "สิทธิ์ สมนาค ดนตรีไทย"

กศน. เขตราษฎร์บูรณะ

            ครูสิทธิ์ สมนาค ปัจจุบันอายุ 68 ปี เริ่มศึกษาดนตรีไทยมาตั้งแต่เด็ก เนื่องจากมีความสนใจและรักในเสียงของดนตรีไทย และด้วยความที่ต้องการสืบทอดความรู้ให้เด็กรุ่นหลังได้รู้จักดนตรีไทย ทำให้ครูรับสอนดนตรีไทยให้แก่ทุกคนที่สนใจ โดยไม่จำกัดอายุและคุณวุฒิ

[ย้อนกลับ]
ชื่อ Login :
รหัสผ่าน :
 Log out คลิ๊กที่นี่

                      
   
Visit : 521779  
Online : 5  
Home  |   About Us   |   Webboard   |   Contact Us   :  ksnrajburana.com@All Rights Resered