หน้าแรก
        องค์กรของเรา
        พบกลุ่มออนไลน์
        บริการผู้เรียน
        บริการชุมชน
        ชุมชนศิษย์เก่า
        โลกแห่งการเรียนรู้
        ประกันคุณภาพ

คู่มือสำหรับประชาชน:หลักฐานทางการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1747 download

คู่มือสำหรับประชาชน:การขอเทียบโอนผลการเรียนเข้าสู่หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1598 download

คู่มือสำหรับประชาชน:การขอจบการศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1546 download

คู่มือสำหรับประชาชน:การรับสมัครนักศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบและการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1753 download

เข้าสู่ระบบ E-learning

            


แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเว็บศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตราษฏร์บูรณะ
คำชี้แจง แบบประเมินฉบับนี้มีความประสงค์ในการประเมินความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตราษฏร์บูรณะ ขอความกรุณาตอบตามความเป็นจริงและสอดคล้องกับความรู้สึกของท่านมากที่สุด ความคิดเห็นของท่านมี ประโยชน์สำหรับการนำไปใช้ ปรับปรุงการต่อไป
ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ www.ksnrajburana.com ความพึงพอใจ
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
  1. การเข้าถึงเว็บทำได้โดยสะดวกรวดเร็ว*  
  2. เว็บมีเนื้อหาที่หลากหลายและทันสมัย*  
  3. เมื่อเข้าสู่เว็บแล้วท่านสามารถค้นหาและเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกรวดเร็ว*  
  4. เว็บมีการจัดหมวดหมู่ข้อมูลอย่างเหมาะสม*  
  5. ข้อมูลและเนื้อหาสาระตรงกับความต้องการ*  
  6. ข้อมูลมีความเป็นปัจจุบัน*  
  7. การออกแบบเว็บมีความทันสมัย สวยงาม*  
ชื่อ-นามสกุล : *  
สถานศึกษา/องค์กร : *  
ความคิดเห็นเพิ่มเติม
กรุณากรอกรหัสยืนยันให้ตรงกับตัวเลข : *  
  
ชื่อ Login :
รหัสผ่าน :
 Log out คลิ๊กที่นี่

                      
   
Visit : 439543  
Online : 1  
Home  |   About Us   |   Webboard   |   Contact Us   :  ksnrajburana.com@All Rights Resered