หน้าแรก > องค์กรของเรา
        องค์กรของเรา
        พบกลุ่มออนไลน์
        บริการผู้เรียน
        บริการชุมชน
        ชุมชนศิษย์เก่า
        โลกแห่งการเรียนรู้
        ประกันคุณภาพ

คู่มือสำหรับประชาชน:หลักฐานทางการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2326 download

คู่มือสำหรับประชาชน:การขอเทียบโอนผลการเรียนเข้าสู่หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2220 download

คู่มือสำหรับประชาชน:การขอจบการศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2181 download

คู่มือสำหรับประชาชน:การรับสมัครนักศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบและการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2366 download

เข้าสู่ระบบ E-learning

            


ประวัติความเป็นมา

         

       

กศน.เขตราษฎร์บูรณะ จัดตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 17 เมษายน 2540 โดยใช้ชื่อว่า “ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตราษฎร์บูรณะ”  มีสถานภาพศึกษาเป็นสถานศึกษา สังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียนมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบการจัดการศึกษานอกโรงเรียนในพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะและเขตทุ่งครุและเนื่องจากในขณะนั้นกรมการการศึกษานอกโรงเรียนยังไม่มีตำแหน่งผู้บริหารเพิ่มตามเขตปกครองมีนายคมกฤช จันทร์ขจร ดำรงตำแหน่งหัวหน้าศูนย์ และเป็นผู้บริหารสถานศึกษาเป็นคนแรก 

 

          ปี พ.ศ. 2551 รัฐบาลได้ตราพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551 ขึ้น “ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตราษฎร์บูรณะ”  จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น “ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตราษฎร์บูรณะ” และตามพระราชบัญญัติดังกล่าว กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ประกาศจัดตั้งศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตทุ่งครุขึ้น ซึ่งนับว่าเป็นการแบ่งเขตความรับผิดชอบตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

 

 

 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตราษฎร์บูรณะ มีผู้บริหารตามลำดับ ดังนี้

 

       1.นายคมกฤช   จันทร์ขจร          หัวหน้าศูนย์     พ.ศ. 2540 - 2545

 

       2.นายเจริญ      เทวะเวชพงษ์      ผู้อำนวยการ    พ.ศ. 2545 - 2551

       3.นายคมกฤช   จันทร์ขจร          ผู้อำนวยการ    พ.ศ. 2551 - ปัจจุบัน

 

ชื่อ Login :
รหัสผ่าน :
 Log out คลิ๊กที่นี่

                      
   
Visit : 521081  
Online : 2  
Home  |   About Us   |   Webboard   |   Contact Us   :  ksnrajburana.com@All Rights Resered