หน้าแรก > บริการผู้เรียน
        องค์กรของเรา
        พบกลุ่มออนไลน์
        บริการผู้เรียน
        บริการชุมชน
        ชุมชนศิษย์เก่า
        โลกแห่งการเรียนรู้
        ประกันคุณภาพ

คู่มือสำหรับประชาชน:หลักฐานทางการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2272 download

คู่มือสำหรับประชาชน:การขอเทียบโอนผลการเรียนเข้าสู่หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2175 download

คู่มือสำหรับประชาชน:การขอจบการศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2136 download

คู่มือสำหรับประชาชน:การรับสมัครนักศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบและการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2325 download

เข้าสู่ระบบ E-learning

            


บริการผู้เรียน


กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

ระดับประถมศึกษา

วัน/เวลา 08.30-10.00 น. 10.10-11.40 น. 11.40-12.40 น. 12.40-13.20 น. 13.30-14.10 น. 14.20-15.00 น. 15.10-15.50 น. 16.00-16.40 น.

9มี.ค.56

 

คณิตศาสตร์

 

-

พักกลางวัน

 

สังคมศึกษา

 

สุขศึกษา,พลศึกษา

 

-

-
10มี.ค56 กรุงเทพศึกษา

10.10-10.50 น.

วิทยาศาสตร์

พักกลางวัน ช่องทางการเข้าสู่อาชีพ เศรษฐกิจพอเพียง - - -
   

11.00-11.40

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

           

 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

วัน/เวลา 08.30-10.00 น. 10.10-11.40 น. 11.40-12.40 น. 12.40-13.20 น. 13.30-14.10 น. 14.20-15.00 น. 15.10-15.50 น. 16.00-17.30 น.
9มี.ค56 คณิตศาสตร์ ทักษะการพัฒนาอาชีพ พักกลางวัน ลูกเสือ กศน.1 สังคมศึกษา ช่องทางการพัฒนาอาชีพ เศรษฐกิจพอเพียง -
10มี.ค56 วิทยาศาสตร์ กรุงเทพศึกษา พักกลางวัน พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง - - ศิลปศึกษา ทักษะการเรียนรู้
        ภาษาอังกฤษศึกษาต่อ        

 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

วัน/เวลา 08.30-10.00 น. 10.10-11.40 น. 11.40-12.40 น. 12.40-13.20 13.30-14.10 น. 14.20-15.00 น. 15.10-15.50 น. 16.00-17.30 น.
9มีค.56

ภาษาไทย

สอบห้องกรรมการกลาง

วิทยาศาสตร์

สอบห้องกรรมกลาง

พักกลางวัน

การพฒนาตนเองชุมชนฯ

สอบห้องกรรมการกลาง

ช่องทางการขยายอาชีพ

สอบห้องกรรมการกลาง

เศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง

ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตฯ

สอบห้องกรรมการกลาง

  ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ

อาเซียนศึกษา

สอบห้องกรรมการกลาง

   

ภาษาอังกฤษ  หรรษา

สอบห้องกรรมการกลาง

โครงงานเพื่อพัฒนา ฯ    
         

รักษ์ท้องถิ่น

สอบห้องกรรมการกลาง

 

 

   
10มี.ค.56 คณิตศาสตร์ ทักษะการขยายอาชีพ พักกลางวัน สุขศึกษาพลศึกษา

สังคมศึกษา

 

ศิลปศึกษา

สอบห้องกรรมการกลาง-
ศาสนาแลหน้าที่พลเมือง

ทักษะการเรียนรู้

สอบห้องกรรมการกลาง

 

 

 

ชื่อ Login :
รหัสผ่าน :
 Log out คลิ๊กที่นี่

                      
   
Visit : 514961  
Online : 1  
Home  |   About Us   |   Webboard   |   Contact Us   :  ksnrajburana.com@All Rights Resered