หน้าแรก > บริการผู้เรียน
        องค์กรของเรา
        พบกลุ่มออนไลน์
        บริการผู้เรียน
        บริการชุมชน
        ชุมชนศิษย์เก่า
        โลกแห่งการเรียนรู้
        ประกันคุณภาพ

คู่มือสำหรับประชาชน:หลักฐานทางการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2326 download

คู่มือสำหรับประชาชน:การขอเทียบโอนผลการเรียนเข้าสู่หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2220 download

คู่มือสำหรับประชาชน:การขอจบการศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2181 download

คู่มือสำหรับประชาชน:การรับสมัครนักศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบและการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2366 download

เข้าสู่ระบบ E-learning

            


บริการแบบพิมพ์
 • ใบลงทะเบียนเรียนประถมศึกษา
 • ใบลงทะเบียนเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
 • ใบลงทะเบียนเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • คำร้องขอเทียบโอนผลการเรียน
 • คำร้องขอใบรับรองการเป็นนักศึกษา / หนังสือรับรองคุณวุฒิ
 • คำร้องขอจบการศึกษา
 • คำร้องขอลาออก
 • คำร้องทั่วไป
 • ใบขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
 • แบบเสนอขอกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต (กพช.)
 • เค้าโครงงาน
 • ใบกรอกประวัตินักศึกษา กศน.เขตราษฎร์บูรณะ
 • [ออกจากระบบ]
  ชื่อ Login :
  รหัสผ่าน :
   Log out คลิ๊กที่นี่

                        
     
  Visit : 521067  
  Online : 1  
  Home  |   About Us   |   Webboard   |   Contact Us   :  ksnrajburana.com@All Rights Resered